Ochrana osobných údajov

Osobné údaje a záznamy klientov www.ecestovka.sk sú chránené v plnom súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky o ochrane osobných údajov, najmä podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje nie sú podávané, predávané, ani inak spracovávané pre potreby tretích strán s výnimkou cestovnej kancelárie, ktorá organizuje predmetný zájazd a údaje sú poskytované pre účely zmluvy o obstaraní zájazdu a následné vystavenie cestovných dokumentov klienta - bližšie upravené v šeobecných obchodných podmienkach cestovnej kancelárie organizujúcej zájazd.

  • Niektoré údaje (predovšetkým meno, priezvisko, bydlisko) Vami poskytnuté pri využívaní tohto serveru a služieb na www.ecestovka.sk, sú osobnými údajmi podľa zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov. My si dôvernosť vašich osobných údajov uvedomujeme a prehlasujeme, že s nimi budeme nakladať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
  • Na portáli www.ecestovka.sk sú spracovávane Vami poskytnuté osobné údaje po dobu neurčitú, do odvolania Vami daného súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek písomne alebo e-mailom odvolať na kontakt@e-cestovka.sk a Vaše údaje bez zbytočného odkladu zlikvidujeme.
  • Prehlasujeme, že všetky Vaše údaje považujeme za vysoko dôverné a použijeme ich iba pre vlastnú potrebu v zmysle zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov k zlepšeniu a spravovaniu svojich služieb, k obchodným a marketingovým účelom firmy.
  • Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
  • Niektoré údaje budú spracované i na základe zvlášneho zákona a ich poskytnutie je povinné pre uzatvorenie niektorých služieb (napr. poistenia).
  • Ďalšie spracovanie prebieha iba na základe zvlášneho zákona.
  • Vaše osobné údaje sú uložené na serveri.
  • Podľa zákona máte kedykoľvek právo nás písomne žiadať o poskytnutie informácií o tom, aké osobné údaje o Vás spracovávame.

Rýchle vyhľadávanie

Darčekové poukážky

Kontakt

E-CESTOVKA s.r.o.

Tel: 038 532 5377
Email: kontakt@e-cestovka.sk
Skype: e-cestovka My status

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok: 9:00 - 18:00

Loading